Sektor publiczny

Prezentacja najnowszych zmian w przepisach podatkowych i interpretacji organów skarbowych dotyczących finansów w JST: rozliczeń podatku VAT, fakturowania, ewidencji, dokonywania płatności w MPP.

Mamy jeden materiał na ten temat

KSeF a obowiązek podatkowy i data wystawienia faktury