Trudne przypadki rozliczenia podatku VAT należnego i naliczonego w gminach