Wojciech Frankiewicz

Materiały autora Wojciech Frankiewicz

Adwokat, Senior Associate

Łączy szerokie kompetencje w obszarach prawa gospodarczego (kompleksowa obsługa korporacyjna przedsiębiorców, prawo kontraktowe), prawa cywilnego oraz prawa pracy. Jest ekspertem w dziedzinie prawa nowych technologii. W ramach bieżącej obsługi przedsiębiorców przygotowuje i negocjuje kompleksowe umowy, obejmujące m.in. kontrakty na wdrożenie określonych rozwiązań informatycznych (przy wykorzystaniu zwinnych oraz waterfallowych metodyk zarządzania projektami IT). Uczestniczył w tworzeniu oprogramowania legaltech. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianej obsługi korporacyjnej – opracowuje założenia i przeprowadza projekty restrukturyzacyjne (połączenia, przekształcenia przedsiębiorstw) oraz uczestniczy w procesach związanych ze zmianą struktury właścicielskiej podmiotów (w tym wchodzących w skład rozbudowanych, międzynarodowych grup kapitałowych). Uczestnik procesów due diligence oraz projektów mających na celu nabycie/zbycie przedsiębiorstwa.

Oglądaj
Oglądaj (95:45)